1 Benzen ve Diğer Uçucu Organik Bileşenlerinin İzlenmesinde "Açık Alan UV-Diferansiyel Optik Absorpsiyon Spektroskopisi (UV-DOAS)" Tekniğinin Kullanılması
  Serge S. Aflalo, Alain Randgdet, Jean-Christophe Nicolas, Mousa Zada, Gökhan Veceyiş, Engin Öktem

 

 

2 Erzurum’da Yoğun Trafik Olan Bir Kavşakta 2008 Yılı Kış Dönemi Partikül Madde Konsantrasyonları
  Aliye Akal, F. Sezer Turalıoğlu, Hanefi Bayraktar,Cihan Paloluoğlu

 

 

3 Büyükçekmece Bölgesinde Toplanan Yağmur Numunelerinin Ağır Metal Muhtevası ve Kirletici Kaynaklarının Belirlenmesi
  Omar Alagha, Ferhat Karaca, Nihan Uygur

 

 

4 İskenderun- Payas Bölgesinde Halkın Hava Kirliliği Konusunda Farkındalık ve Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi
  Hicran Altuğ, Haluk Birsen, Sermin Örnektekin, Tuncay Döğeroğlu, Wim van Doorn

 

 

5 Atmosferik Tozların Su Muhtevasının İncelenmesi: İstanbul'un Yarı Kentsel Bir Bölgesinin Yaz Dönemi Değerlendirmesi
  İsmail Anıl, Ferhat Karaca, Omar Alagha, Gülcan Zindan, Feyza Özdemir

 

 

6 İskenderun ve Payas'ta Atmosferik PM10 ve PM2.5 Derişimlerinin İncelenmesi
  Akif Arı, Justin Argante, Kees Meliefste,  Eftade O. Gaga, Ozan Devrim Yay, Sermin Örnektekin, Tuncay Döğeroğlu, Wim van Doorn

 

 

7 Temiz Kampüs; Merkezi Isıtma Sistemlerinden Yayılan Emisyonların Hava Kalitesine Etkisi
  Y. Volkan Arıncı, Eray Kemahlı, Güldem Üstün, Ayşe Aksoy

 

 

8 Baca Gazlarının Trona Çözeltisi Kullanılarak  Desülfürizasyonu
  Ayşe Özyuğuran Arifoğlu, Gül Şentürk, Ayşegül Ersoy Meriçboyu

 

 

9 İzmir Metropol Alanında İki İlköğretim Okulunda Kış ve Bahar Dönemlerinde Uçucu Organik Bileşik ve Formaldehit Derişimleri
  Güler Aslan, Fatma Özeren, Pınar Kavcar, Aysun Sofuoğlu, Fikret İnal, Mustafa Odabaşı, Sait C. Sofuoğlu

 

 

10 Sabit Yataklı Yakma Sistemlerinde Yanma ve Kömür Neminin Toz Emisyonlarına Etkisi
  Nalan Erdöl Aydın, Y.Volkan Arıncı, Cemile Yerlikaya, Ali Öztürk, Hasancan Okutan, Ekrem Ekinci

 

 

11 Kocaeli İlinde Havadaki Metil Merkaptan Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi
  Erdem Başaran, Aykan Karademir

 

 

12 Atmosferdeki NO2 ve O3’ün Pasif Örnekleyicilerle Ölçümlerinin İncelenmesi ve Meteorolojik Parametrelerin Tutunma Sabitine Etkisinin Belirlenmesi
  Elif Bayındır, Semra G. Tuncel, Gürdal Tuncel

 

 

13 Elektrikli Ark Ocaklı Demir-Çelik Endüstrilerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği I: İnorganik Gaz Kirleticiler ve Partikül Maddeler
  Abdurrahman Bayram, Mustafa Odabaşı, Tolga Elbir, Remzi Seyfioğlu, Yetkin Dumanoğlu, Hulusi Demircioğlu, Hasan Altıok, Sinan Yatkın

 

 

14 Hidrojen Sülfür Giderim Yöntemleri ve Çevre Açısından Değerlendirilmesi
  Berceste Beyribey, Zehra Altın, Burcu Çorbacıoğlu, Seyfettin Erturan

 

 

15 Aliağa Ağır Sanayi Bölgesinde Organoklorlu Pestisitler (OCP'ler) Üzerine Bir Çalışma
  Ayşe Bozlaker, Aysen Müezzinoğlu, Mustafa Odabaşı

 

 

16 Orta Avrupa’da Partikül Taşınımlarının, Partikül Boyut Dağılımlarının ve Konsantrasyonlarının Analizi

 

Wolfgang Brunnhuber, Pınar Harmancıoğlu, Bülent Atamer

 

 

17 Bursa’da Evsel Yerleşime Sahip Bir Bölge Atmosferinde Ölçülen Poliklorlu Bifeniller’in (PCB’lerin) Konsantrasyon Dağılımları
  S.Sıddık Cindoruk, Fatma Esen, Yücel Taşdemir

 

 

18 Aliağa Bölgesindeki İnorganik ve Uçucu Organik Bileşiklerin  Pasif Örnekleme Metoduyla Belirlenmesi
  Mihriban Civan, Tolga Elbir, Remzi Seyfioğlu, Sait Sofuoğlu, Abdurrahman Bayram, Aysen Müezzinoğlu, Mustafa Odabaşı, Öznur Kuntasal, Ayşe Bozlaker, Hakan Pekey, Özgün Andiç, Sema Y. Yorulmaz, Gürdal Tuncel

 

 

19 Hava Kirliliğinin Mimari Yapılar Üzerindeki Etkisinin İrdelenmesi
  K.Onur Demirarslan, Deniz Demirarslan

 

 

20 Hava Kirliliğindeki Karsinojenik Kimyasallara Maruziyette Genotoksisite Testlerinin Önemi
  Gonca Çakmak Demircigil, Sema Burgaz

 

 

21 Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH'ların) İzmir Körfezi Kıyısında Hava-Su Arakesitindeki Taşınımı
  Eylem Demircioğlu, Aysun Sofuoğlu, Mustafa Odabaşı

 

 

22 İskenderun ve Payas'taki İlköğretim Okulu Öğrencilerinin BTEX Bileşenlerine Maruziyeti
  Gülçin Demirel, Eftade O. Gaga, Sermin Örnektekin, Tuncay Döğeroğlu, Wim van Doorn

 

 

23 Doğalgaz Yakıtlı Otobüslerin Sera Gazı Emisyonlarına Etkisi
  Anıl Diler, Mehmet Tektanıl, Cem Soruşbay, Metin Ergeneman

 

 

24 Petrol ve Petrokimya Endüstrisi Çevresinde Dış Ortamdaki Koku ve Uçucu Organik Madde Seviyelerinin İncelenmesi
  Faruk Dinçer, Aysen Müezzinoğlu, Mustafa Odabaşı

 

 

25 İzmir-Aliağa’da Aktif Yolla Ölçülen Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonlarının Kısa Süreli, 24 Saatlik ve Mevsimsel Değişimlerinin Değerlendirilmesi
  Güray Doğan, Öznur Oğuz, Mihriban C. Yılmaz, Ayşe Bozlaker, Tolga Elbir, Remzi Seyfioğlu, Sait C. Sofuoğlu, Abdurrahman Bayram, Aysen Müezzinoğlu, Mustafa Odabaşı, Sema Y. Yorulmaz, Beyhan Pekey, Gürdal Tuncel

 

 

26 ISCST3 ve AERMOD Atmosferik Dağılım Modellerinin Karşılaştırılması Örnek Çalışma: Çayırhan Termik Santrali
  Emre Dölek, Aysel T. Atımtay

 

 

27 Bir Petrokimya Endüstrisi ve Petrol Rafinerisi Çevresindeki Halojenli Uçucu Organik Bileşikler
  Yetkin Dumanoğlu, Tolga Elbir, Abdurrahman Bayram, Remzi Seyfioğlu, Hulusi Demircioğlu, Hasan Altıok, Sinan Yatkın, Ayşe Bozlaker, Mustafa Odabaşı

 

 

28 İzmir Kent Merkezindeki Ana Arterlerde Hava Kirleticilerin Zamansal Değişimlerinin İncelenmesi
  Tolga Elbir, Hasan Altıok, Remzi Seyfioğlu, Abdurrahman Bayram, Pınar Ergün, Tuba Eren, Sedef Şimşir, Yetkin Dumanoğlu, Melik Kara, Sertaç Şayır

 

 

29 Petrol Rafinerisi Depolama Tanklarından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonları
  Tolga Elbir, Abdurrahman Bayram, Yetkin Dumanoğlu, Mustafa Odabaşı, Remzi Seyfioğlu, Hulusi Demircioğlu, Hasan Altıok, Sinan Yatkın

 

 

30 İzmir Kent Merkezinde Karayolu Ulaşımından Kaynaklanan Hava Kirletici Emisyonların Belirlenmesi
  Tolga Elbir, Remzi Seyfioğlu, Abdurrahman Bayram, Hasan Altıok, Sedef Şimşir, Pınar Ergün, Tuba Eren, Melik Kara, Yetkin Dumanoğlu, Sertaç Şayır

 

 

31 Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılması ve Hava Kirliliğine Etkisi
  Özgen Ercan, Osman Çolak, Nesimi Özkurt, Nuray Güler, Özcan Ceylan, Bilgin Hilmioğlu

 

 

32 Kentsel Hava Kirliliği: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
  Esra Deniz Güner, Özge Horasan, Rukiye Tıpırdamaz, Gülen Güllü

 

 

33 Doğu Akdeniz Bölgesi Yağmur Suyu Kompozisyonunu Etkileyen Kaynakların Pozitif Matris Faktörizasyonu İle Belirlenmesi
  Özlem Işıkdemir, Hakan Pekey, Güray Doğan, Gürdal Tuncel

 

 

34 Karadeniz Yağmur Suyu Kompozisyonunu Etkileyen Kaynakların Faktör Analiz Tekniği İle Belirlenmesi
  Ali İhsan İlhan, Fatma Öztürk, Kamil Coşkun, Tülay Balta, Nezahat Öz, Fatma Eroğlu Kenet, Gürhan Rasan, Cihan Dündar, Gürdal Tuncel

 

 

35 İstanbul’ da Şehirsel, Yarı – Şehirsel ve Kırsal Bölgelerdeki Ozon Seviyelerinin Değişimi
  Ulaş İm, Tayfun Kındap, Alper Ünal, Adil Tek, Sema Topçu, Orhan Yenigün, Selahattin İncecik

 

 

36 İstanbul İçin Yüksek Çözünürlükte Emisyon Envanteri
  Ulaş İm, Alper Ünal, Tayfun Kındap, Orhan Yenigün, Selahattin İncecik

 

 

37 İskenderun ve Mersin Körfezlerinin Çevresindeki Dağlık Arazide Ekolojik İlişkiler İle Hava Kirliliğinin Yayılması ve Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme
  M. Doğan Kantarcı

 

 

38 İskenderun ve Mersin Körfezleri İle Çevresinde Hava Kütlelerinin Hareketleri ve Soğuk Hava Çökelmesi İle Kirli Hava Yayılması Olayları Üzerine Bir İnceleme
  M.Doğan Kantarcı, Orhan Şen

 

 

39 Karabük İli Atmosferinin Mantar Sporları
  Ayşe Kaplan, Yasin Özdoğan

 

 

40 Bir Cadde-Kanyon Modeli Yardımıyla İzmir Kent Merkezindeki Bazı Caddelerde PM10 Seviyelerinin Tahmin Edilmesi
  Melik Kara, Tolga Elbir, Remzi Seyfioğlu, Abdurrahman Bayram, Hasan Altıok, Yetkin Dumanoğlu, Anıl Hepyücel

 

 

41 1996 ve 2005 Yıllarında Ankara’da  Emep İstasyonundan Alınan Yağış Örneklerinin  Analizi ve Karşılaştırılması
  Melek Karakaya, Sevinç Ertaş, Behiye Gündüz, Nevin Cengiz, Lütfü Kılıçlar, Canan Yeşilyurt, Niyazi Akcan, Banu Bayar, Hamza Yıldız

 

 

42 Hatay ve Çanakkale Örneklerinde Dış Hava Kalitesi İle İlişkili Seçilmiş Bazı Hastalıkların Morbiditelerinin Zamansal Değişimi Üzerine Bir Ön Değerlendirme
  Şafak Kaypak, Hasan Göksel Özdilek

 

 

43 Bayburt İli Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi
  Ender Kılıç, F. Sezer Turalıoğlu, Hanefi Bayraktar

 

 

44 Türkiye`de Hava Kirliliği Problemi ve Çözüm Yolları
  Tayfun Kındap, Alper Ünal, Mehmet Karaca

 

 

45 İlkokul ve Kreşlerde İç Ortam Hava Kalitesi
  Sibel Menteşe, Münevver Arısoy, Abbas Yousefi Rad, Gülen Güllü

 

 

46 Ege Bölgesinde Toplanan Atmosferik Partiküler Maddenin Kimyasal Kompozisyonu ve Literatürle Karşılaştırılması
  Başak Munzur, Güray Doğan, Deniz G. Korkmaz, Abdullah Zararsız, Rıdvan Kırmaz, Tolga Elbir, Remzi Seyfioğlu, Mehtap Evci, Sait Sofuoglu, Abdurrahman Bayram, Aysen Müezzinoğlu, Mustafa Odabaşı, Gürdal Tuncel

 

 

47 Fosil Yakıt Kullanımının Çevresel Etkilerinin Azaltılması: Kyoto Protokolü
  Müslüme Narin

 

 

48 Erzurum Kent Merkezinde Kriter Hava Kirleticilerin İzlenmesi
  Sevda Ocak, F.Sezer Turalıoglu

 

 

49 Tarihi Mermer Yüzeylerin Biyo-Bozunur Polimerler İle Korunması
  Yılmaz Ocak, Aysun Sofuoğlu, Funda Tıhmınlıoğlu, Hasan Böke

 

 

50 Elektrikli Ark Ocaklı Demir-Çelik Endüstrilerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği II: Kalıcı Toksik Organik Kirleticiler
  Mustafa Odabaşı, Abdurrahman Bayram, Tolga Elbir, Remzi Seyfioğlu, Yetkin Dumanoğlu, Ayşe Bozlaker, Hulusi Demircioğlu, Hasan Altıok, Sinan Yatkın, Banu Çetin

 

 

51 Hatay-İskenderun Bölgesindeki Demir-Çelik Endüstrilerinden Yayınlanan Hava Kirletici Emisyonlarının Toprak Kirliliğine Etkisi
  Mustafa Odabaşı, Abdurrahman Bayram, Tolga Elbir, Remzi Seyfioğlu, Yetkin Dumanoğlu, Sermin Örnektekin

 

 

52 Hava Kirliliğinin Sağlık Üzerindeki Etkisine Parametrik Olmayan Regresyon Yaklaşımı
  Rabia Ece Omay, Memmedağa Memmedli

 

 

53 İstanbul Metrosunda Solunabilir Partikül Madde ve Elementel Bileşimi
  Burcu Onat, Ülkü Şahin, Ali Kaya, Pınar Karim, Tuba Ceran

 

 

54 Eskişehir'de Azot Dioksit(NO2) ve Kükürt Dioksitin(SO2) Kış Dönemi İç ve Dış Ortam Seviyelerinin Pasif Örnekleme Yöntemiyle Ölçümü
  Özlem Özden, Serhat Koçaker,Tuncay Döğeroğlu

 

 

55 Eskişehir'de Hava Kirliliği Ön Değerlendirme Çalışmalarının Pasif Örnekleme Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi
  Özlem Özden, Ozan Devrim Yay, Hicran Altuğ, Eftade Gaga, Gülçin Demirel, Tuncay Döğeroğlu, Sermin Örnektekin, Kees Meliefste, Wim van Doorn

 

 

56 Kuzeydoğu Akdeniz - Mersin Yağmurlarında Eser Elementler
  Türkan Özsoy, Sermin Örnektekin

 

 

57 Deniz Ticareti ve Limanlardan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Önlenmesi ve Marpol Ek VI
  Nihan Öztürk, Enver Yaser Küçükgül

 

 

58 Erzurum Kent Atmosferinde  PAH Konsantrasyonları
  Cihan Paloluoğlu, Hanefi Bayraktar, F. Sezer Turalıoğlu, E. Eftade Gaga

 

 

59 Erzurum İli Hava Kirleticilerinin 1996-2008 Yıllarındaki Değişimlerinin İncelenmesi
  Seçil Sağol, Züleyha Bingül, Nuhi Demircioğlu

 

 

60 İzmir-Aliağa'da Hava Kirleticilerine Maruziyet ve Bundan Kaynaklanan Sağlık Riskleri
  Sait C. Sofuoğlu, Derya  Baytak, Abdurrahman Bayram, Aysen Müezzinoğlu, Mustafa Odabaşı, Remzi Seyfioğlu, Tolga Elbir, Gürdal Tuncel

 

 

61 Karayolu Ulaşımından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları : Türkiye’deki Durumun Değerlendirilmesi
  Cem Soruşbay, Metin Ergeneman, M. Aydın Pekin, Akın Kutlar, Hikmet Arslan

 

 

62 Antakya Şehir Atmosferindeki Partiküllerin Metal İçeriğinin ve Kaynağının  Belirlenmesi
  Melda Şamlıoğlu, Sermin Örnektekin

 

 

63 Kent Ölçekli Ulaşım İçin Motorlu Taşıt Emisyon Envanterinin Hazırlanmasında Veri Toplama Çalışması
  Lokman Hakan Tecer, Nadir İlten, İhsan Sert

 

 

64 Gebze Dilovası Havasında Toplam Partikül Madde, Toplam Organik Madde ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
  Aytuğ Tekbaş, Gözde Özkan, Pınar Ergenekon

 

 

65 Sinoptik Ölçekteki Hava Hareketlerinin Türkiye’nin Kuzeybatısında Ölçülen  Partiküler Madde Üzerine Olası Etkilerinin Ön Değerlendirmesi
  Deniz Derya Genç Tokgöz, Gürdal Tuncel

 

 

66 Türkiye Ormanlarında Toprak ve Ölü Örtüde Depolanmış Organik Karbon Miktarları
  Doğanay Tolunay, Aydın Çömez

 

 

67 Şehiriçi Alternatif Ulaşım Sistemlerinin Sera Gazı Emisyonları Açısından İncelenmesi
  Levent Topçu, M. Sedat Çevirgen, Cem Soruşbay, Metin Ergeneman

 

 

68 Özelleştirme Sonrası İsdemir'de Hava Kirliliğini Önleyici Yatırımlar
  Bülent Tuna, Ayşe Olgun

 

 

69 Dioksin Furanların İnsan Sağlığına Etkileri ve İsdemir'de Dioksin-Furan Emisyonlarının İzlenmesi
  Bülent Tuna, Ayşe Olgun

 

 

70 Akdeniz Bölgesinde Gözlenen Pestisid Kirliliği
  Semra G. Tuncel, Nur Banu Öztaş

 

 

71 Orman Endüstrilerinde Hava Kirliliği ve Çözüm Önerileri
   Ahmet Tutuş, Ayhan Tozluoğlu

 

 

72 Trabzon Kentinde Hava Kirliliği ve İnsan Sağlığına Etkileri
  Yelda Aydın Türk, Mustafa Kavraz, Mehmet Hakan Türk

 

 

73 Türkiye’nin Uzun Dönem Elektrik Talebi ve Buna Bağlı CO2 Emisyonunun Tahmini
  Levent Türker, Merih Aydınalp Köksal

 

 

74 Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı
  Eyüp Yahşi

 

 

75 Kemalpaşa Bölgesinde Partikül Madde ve Element Kaynaklarının CMB (Chemical Mass Balance) Modeli Kullanılarak Belirlenmesi
  Sinan Yatkın, Abdurrahman Bayram

 

 

76 Trafikten Kaynaklanan PM10, PM2.5 ve Element Derişimlerinin Belirlenmesi
  Sinan Yatkın, Abdurrahman Bayram

 

 

77 İskenderun-Payas Bölgesinde Pasif Örnekleme İle Hava Kalitesinin Ön Değerlendirmesi
  Ozan Devrim Yay, Özlem Özden, Hicran Altuğ, Eftade Gaga, Güneş Erdemir, Sermin Örnektekin, Tuncay Döğeroğlu, Kees Meliefste, Wim van Doorn

 

 

78 Çimento Üretimi Toz Emisyonlarında Kurşun ve Kadmiyumun Hava Kirliliğine Katkısının Belirlenmesi
  Cemile Yerlikaya, Y. Volkan Arıncı, Nalan Erdöl Aydın, Ali Öztürk, Hasancan Okutan

 

 

79 Düzce İlinde Trafikten Kaynaklanan Ağır Metal Kirliliği ve Emisyon Envanterinin Belirlenmesi
  Yılmaz Yıldırım, Gülen Öztürk

 

 

80 Bulanık Mantık Yaklaşımı (Anfis) Kullanarak Oto Yoldan Kaynaklanan Ozon Konsantrasyonunun Modellenmesi
  Yılmaz Yıldırım, Ranjeet Sokhi

 

 

81 Üniversite Kampüsünde Uçucu Organik Bileşiklerin PMF Modeliyle  Kaynaklarının Belirlenmesi
  Sema Yorulmaz, Mihriban Civan, Gürdal Tuncel

 

 

82 Batı Karadeniz Bölgesinde Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Emisyonlar ve Değerlendirilmesi
  Özgür Zeydan, Yılmaz Yıldırım

 

 

83 Yeni Avrupa Komisyonu Gereklilikleri ve Yarı Uçucu Bileşiklerin Toz Konsantrasyonundaki Etkileri
  Wolfgang Brunnhuber, Pınar Harmancıoğlu, Bülent Atamer