Düzenleyen Kuruluşlar
Hava Kirlenmesi Arastirmalari ve Denetimi Türk Milli Komitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Bildiriler Kitabı CD'si

 
 
Destekleyen Kuruluşlar