A K
ABDULLAHI, A. 59 KADIOĞLU, Ö. 933
AGHAALIPOUR, E. 343 KAHYA, T.N. 755
AGHLARA, E. 232 KALE, O. 583
AKBULUT, A. 343 KANTARCI, M.D. 683, 764, 781
AKIN, Ö. 810 KARA, M. 256 265, 426, 933
AKKOYUNLU, B.O. 17, 24, 31, 166 KARA, M.B. 482, 495
AKMAZ, U. 842 KARADENIZ, F. 755
AKMIRZA, İ. 913 KARADENIZ, H. 319, 883
AKYILDIZ, S. 82 KARAGÜNDÜZ, A. 366
AKYÜZ, E. 450 KARAHAN, Ş. 106, 659
ALP, K. 913 KARAKAŞ, D. 306, 883
ALPARSLAN, H.T. 921 KARAKAŞ, S.Y. 319, 628, 718
ALTIOK, H. 256, 265, 933 KARAKAVUZ, E. 180
ALTUN, D.Ş. 909 KARAKUŞ, P. 292, 744
ARI, A. 509, 522 KARAÖZ, M.Ö. 909
ARI, P.E 522 KASPAROĞLU, S. 71
ARSLANBAŞ, D. 621 KELEŞ, M. 82
ARTUN, G.K. 755 KESKIN, S.S 95
ASAR, M. 482 KESKINLER, B. 378
ASILTÜRK, M. 830 KHOZONDAR, B.E. 141
ATIMTAY, A. 659 KILAVUZ, S.A. 47, 532, 544
AVŞAROGLU, S. 873 KILIÇER, Y.Ç 873
AYDIN, S. 426 KOÇAK, E. 532
AYDIN, Y. 17 KÖKSAL, C.E. 555, 567, 577
AYTURAN, Z.C. 190, 803 KÖKSAL, M.A. 141
KUNT, F. 190, 803
B KUŞ, P. 378
BABAEI, P. 823
BALCILAR, İ. 220 L
BALKAN, E. 24 LAKESTANI, S. 730, 883
BALTA, T. 220
BALTACI, H. 17, 31, 166 M
BARZEGAR, R. 659 MANGIR, N. 609
BAYAR, S. 921 MESUTOĞLU, Ö.Ç. 17, 67
BAYIK, G.D. 438
BAYRAKTAR, H. 921 O
BAYRAM, A. 247, 256, 265, 933 ODABAŞI, M. 256, 265, 398, 426, 628
BAYRAMOĞLU KARŞI, M.B. 306 OKAN, F. 256
BERBERLER, E. 306, 883 OKUTAN, H. 153
BIRGÜL, A. 292, 744 OLGUN, B 830
BOZKURT, Z. 47 ONAT, B. 764, 810
C Ö
CAN, F. 378 ÖĞÜN, E. 823
CEYLAN, Ö. 388, 706 ÖZDEMIR, E. 465
CINDORUK, S. 413 ÖZMETIN, C. 795
CIVAN, M.Y. 651 ÖZTÜRK, F. 47, 82
Ç P
ÇAÇAN, İ. 583 PEKEY, H. 278
ÇAKIR, S. 59 POLAT, M. 438
ÇAKMAK, E.G. 129, 153, 897
ÇALIŞKAN, B. 413 R
ÇELIK, C. 265 RENDE, K. 106, 366
ÇELIK, I. 82
ÇETIN, B. 82 S
SAKIN, E.A. 413
D SAKLANGIÇ, U. 319
DEMIR, S. 278 SANALAN, A.T. 329, 593
DEMIR, F.T. 873 SARI, D. 388
DEMIRCI, O.C. 378 SARIKAYA, B. 853
DILLIOĞLUGIL, M.Ö. 651 SARIOĞLU, K. 593
DINÇER, F. 278, 388, 706 SARKARATI, B. 883
DOĞAN, B.G. 730 SAYDAM, A.C. 1
DOĞAN, C. 82, 354 SENNAROĞLU, B. 95
DOĞAN, G. 203, 830, 853 SERT, E. 544
DOĞAN, M. 609 SOFUOĞLU, A. 744
DOĞAN, T. 129, 897 SOFUOĞLU, S. 744, 744, 718
DOĞRUEL, M. 24 SOFUOĞLU, S.C. 673
DÖĞEROĞLU, T. 619, 755
DÖRTER, M. 628 Ş
DUMANOĞLU, Y. 256, 265, 398 ŞAHIN, E. 247
DURSUN, Ş. 190, 803 ŞAHIN, Ü.A. 265, 764, 810
ŞEKEREL, B. 730
E ŞEN, Ü. 354
ECER, A. 853
ELBIR, T. 465 T
ERCAN, Ö. 388, 619, 706 TAĞIL, Ş. 651, 673
ERDEM, A. 830 TANIŞ, M. 438
ERDIL, M. 95 TAŞDEMIR, Y. 292, 413
EREN, E.S. 17 TAYANÇ, M. 17, 24, 31, 166
ERGENEKON, P. 366 TECER, L.H. 673, 718, 795
ERHAN, E. 378 TEPE, A.M. 203, 853
ERKAN, K. 17, 24 TEZEL, B.K. 450, 482, 495
ERTORUN, H. 683 TOK, Ç. 863
ESEN, F. 413 TOLUNAY, D. 115
ETLI, S. 913 TOPCU, H.S. 913
TOSUN, E. 639
F TÜNCEL, B. 609,
FIÇICI, M. 673, 718, 795 TUNCEL, G. 220, 544
FILIZ, S. 651 TUNCEL, S.G. 803
TURHAN, E. 115
G TÜRKER, M. 913
GAGA, E.O. 509, 522, 619, 755 TUYGUN, G.T. 465
GAGA, M. 755
GEMICI, Z. 583, 863 U
GENÇ TOKGÖZ, D.D. 220 ULUSOY, Ç. 190, 803
GENIŞOĞLU, M. 744 ULUTAŞ, K. 278
GHANDI, A.H.A. 1 UZUN, B. 810
GÖKTÜRK, O.M. 17 UZUNPINAR, E.S. 544
GÜLLÜ, G. 232, 343, 639, 730, 823
GÜNEL, E. 933 Ü
GÜNGÖRMÜŞ, E. 744 ÜZMEZ, Ö.Ö. 619, 755
GÜNLEMEZ, A. 651
GÜRTEPE, İ.Ç. 555, 567, 577 V
VAIZOĞLU, S.A. 730
H
HILMIOĞLU, B. 106, 129, 153, 897
HOŞAFCIOĞLU, D. 863 Y
YAMAN, B. 398
İ YILDIRIM, Y. 180
İLHAN, A.İ. 220 YILMAZ, A.G. 555, 567, 577
İMAMOĞLU, İ. 532, 544 YILMAZ, M. 913
İNAL, M.O 24 YOZGATLIGIL, A. 659
İNCECIK, S. 71 YÜCEKUTLU, Y. 329
YURDAKUL, S. 278
YUVA, H. 583
Z
ZEYDAN, Ö. 438