Bildiriler

1. BİZ Mİ KİRLETİYORUZ?
Ahmet Cemal Saydam, Amir Hadji Ali Ghandi
2. TÜRKİYE’DE GÜNCEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Mete Tayanç, Esra Sema Eren, Yeşim Aydın, Hakkı Baltacı, Ozan Mert Göktürk, Kamil Erkan, Bülent O. Akkoyunlu
3. YERALTI SICAKLIK KAYITLARINA GÖRE BATI ANADOLU’DA SON YÜZYILDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Kamil Erkan, Bülent O. Akkoyunlu, Murat Doğruel, M. Orkun İnal, Elif Balkan, Mete Tayanç
4. TÜRKİYE İKLİM UÇ DEĞERLERİNE UZAKETKİLEŞİM PATERNLERİNİN ETKİSİ
Hakkı Baltacı, Bülent Oktay Akkoyunlu, Mete Tayanç
5. DÜZCE’DE YARI KENTSEL BİR BÖLGEDE ATMOSFERİK PM10 AEROSOLLERİNDE ELEMENTEL KARBON SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ
Seda Aslan Kılavuz, Zehra Bozkurt, Fatma Öztürk
6. ATMOSFERİK PARAMETRELERİN ÇOKLU-LİNEER REGRESYON YÖNTEMİYLE HAVA KİRLETİCİ KONSANTRASYONLARININ TAHMİNİNDE KULLANILMASI: KUZEY KIBRIS ÖRNEĞİ
Sedef Çakır, Ahmad H. Abdullahi
7. TÜRKİYE MARMARA BÖLGESİ’NİN KIRSAL VE KENTSEL BÖLGELERİNDE O3, NO VE NO2 KONSANTRASYONLARININ MEKÂNSAL VE ZAMANSAL DEĞİŞİMİ
Sabin Kasparoğlu, Selahattin İncecik, H. Sema Topcu
8. DILOVASI’NDAKI PAH KONSANTRASYONLARININ MEKÂNSAL VE MEVSIMSEL DEĞIŞIMLERI VE HAVA-TOPRAK ARAKESITINDE DAĞILIM EĞILIMLERI
Banu Çetin, Sema Yurdakul, Cevdet Doğan, Melek Keleş, Işıl Çelik, Fatma Öztürk
9. BİR TEKSTİL FABRİKASININ KUMAŞ ÜRETİMİNDE ENERJİ VE KARBON AYAK İZLERİNİN BELİRLENMESİ
Sinan Keskin, Mehtap Erdil, Bahar Sennaroğlu
10. CAM SEKTÖRÜNDE SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALTIMI İÇİN UYGULANABİLECEK MEVCUT EN İYİ TEKNOLOJİLERIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Şeyma Karahan, Kumru Rende, Bilgin Hilmioğlu
11. TÜRKİYE VE İSTANBUL’DA KENTSEL KATI ATIK KAYNAKLI SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ece Turhan, Doğanay Tolunay
12. ATIK SEKTÖRÜ SERA GAZI EMİSYONLARININ HESAPLANMASI VE ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ EMİSYON AZALTIMI ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Tuğba Doğan, Ece Gizem Çakmak, Bilgin Hilmioğlu
13. ELEKTRİK ÜRETİMİNDE SU TÜKETİMİ VE CO2 SALIMI İLİŞKİSİ
Balkess El-Khozondar, Merih Aydınalp Köksal
14. KATI YAKITLI ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNİN MEVCUT DURUMUNUN BELİRLENMESİ VE SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALTIMINA YÖNELİK UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ece Gizem Çakmak, Bilgin Hilmioğlu, Hasancan Okutan
15. TÜRKİYE’DE MART 2016 DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN SAHRA KAYNAKLI TOZ OLAYININ MEKÂNSAL VE ZAMANSAL OLARAK İNCELENMESİ
Hakkı Baltacı, Bülent Oktay Akkoyunlu, Mete Tayanç
16. ZONGULDAK KENTSEL ATMOSFERİNDE PARTIKÜL MADDE BOYUT DAĞILIMI
Eren Karakavuz, Yılmaz Yıldırım
17. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ AÇIK ALANLARDA ORTAM PM2,5 SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ
Şükrü Dursun, Zeynep Cansu Ayturan, Fatma Kunt, Çiğdem Ulusoy, Özgül Çimen Mesutoğlu
18. ANTALYA ORTAM HAVASINDAKİ PM2,5 VE PM2,5-10 KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ
Ahmet Mustafa Tepe, Güray Doğan
19. BATI KARADENİZ AEROSOLUNUN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Derya Deniz Genç Tokgöz, İlker Balcılar, Ali İhsan İlhan, Tülay Balta, Gürdal Tuncel
20. DIŞ ORTAMDA BİYOAEROSOL SEVİYESİNİ DEĞİŞTİREN ETMENLER
Elham Aghlara, Gülen Güllü
21. FARKLI SANAYİ SEKTÖRLERİNDEKİ KOKU KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ, UYGUN GİDERIM YÖNTEMLERİNİN SEÇİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Esat Şahin, Abdurrahman Bayram
22. ÇEŞITLİ ENDÜSTRİLERİN KOKULU GAZLARININ OZONLAMA İLE GİDERİMİNİN İNCELENMESİ
Fulya Okan, Melik Kara, Yetkin Dumanoğlu, Hasan Altıok, Abdurrahman Bayram, Mustafa Odabaşı
23. KOKU OLUŞUMUNA NEDEN OLAN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN ZEOLİT ADSORBSİYONU İLE GİDERİMİ
Cansu Çelik, Yetkin Dumanoğlu, Melik Kara, Hasan Altıok, Abdurrahman Bayram, Mustafa Odabaşı
24. ÇEVRESEL KOKUNUN ATIK SU ARITMA TESİSİ YAKININDA KENTSEL YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
Kadir Ulutaş, Hakan Pekey, Selami Demir, Faruk Dinçer
25. KENTSEL BÖLGE ATMOSFERİNDE POLİAROMATİK HİDROKARBONLARIN YAĞMURSUYU KONSANTRASYONU VE ISLAK ÇÖKELME AKILARININ BELİRLENMESİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ
Aşkın Birgül, Perihan Binnur Kurt Karakuş, Yücel Taşdemir
26. GÖLCÜK TABIAT PARKI’NDA YAPILAN HAFTALIK ATMOSFERİK TOPLAM ÇÖKELME ÖRNEKLERİNİN POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBON, ANYON VE KATYON KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ VE GÖLET’E ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Melike Büşra Bayramoğlu Karşı, Ercan Berberler, Duran Karakaş
27. BOLU İLİNDE TOPLANAN LİKEN ÖRNEKLERİNDE ELEMENTLERİN KONSANTRASYONLARI VE KİRLİLİK HARİTALARININ OLUŞTURULMASI
Hatice Karadeniz, Uğur Saklangıç, Serpil Yenisoy Karakaş
28. ÜLKEMİZDE ELEKTRİK ARK OCAKLI TESİSLERİN EMİSYON AZALTIM ÇALIŞMALARININ GELİŞİMİ VE AB ÇEVRE MEVZUATINA UYUM
Yavuz Yücekutlu, A. Teoman Sanalan
29. SÜREKLİ FOTOBİOREAKTÖR SİSTEMLERİNDE ÜRETİLEN KARIŞIK MİKROALG KÜLTÜRÜ KULLANILARAK CO2 GİDERİM ORANLARININ İNCELENMESİ
Elmira Aghaalipour, Gülen Güllü, Aydın Akbulut
30. HİDRODİNAMİK KAVİTASYON KULLANILARAK ARITMA ÇAMURLARINDAN SİLOKSAN GİDERİLMESİ
Ünal Şen, Cevdet Doğan
31. ELEKTROKİMYASAL İNDİRGENME YÖNTEMİYLE CO2 GAZINDAN KATMA DEĞERLİ HİDROKARBONLARIN ÜRETİMİ
Kumru Rende, Pınar Ergenekon, Ahmet Karagündüz, Şeyma Karahan
32. MEMBRAN BİYOFİLM REAKTÖR KULLANILARAK BİYOLOJİK NOX İNDİRGEMESİ
Faruk Can, Osman Cahit Demirci, Pınar Kuş, Elif Erhan, Bülent Keskinler
33. KÖMÜR YAKITLI TERMİK SANTRAL ETKİ ALANINDA PM10 VE ÇÖKEN TOZLARIN TESİS KURULUM ÖNCESİ VE SONRASI DAĞILIMI
Özgen Ercan, Faruk Dinçer, Deniz Sarı, Özcan Ceylan
34. ORGANOFOSFATLI ALEV GECİKTİRİCİ BİLEŞİKLERİN İZMIR’DE ENDÜSTRİYEL VE KIRSAL BÖLGELERDEKİ SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ
Barış Yaman, Yetkin Dumanoğlu, Mustafa Odabaşı
35. BURSA’DA ÜÇ FARKLI BÖLGEDE ATMOSFERİK OCP KONSANTRASYONLARININ VE ZEYTİN AĞACI BÖLÜMLERİNDEKİ OCP DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ
Egemen A. Sakın, S. Sıddık Cindoruk, Fatma Esen, Burak Çalışkan, Yücel Taşdemir
36. ALİAĞA BÖLGESİNDEKİ DEMİR-ÇELİK ENDÜSTRİLERİNİN TOPRAKTA BULUNAN İZ ELEMENTLERE KATKISININ İZOTOP ORANLARI KULLANILARAK BELİRLENMESİ
Sercan Akyıldız, Melik Kara, Mustafa Odabaşı
37. SIDRA INTERSECTION PROGRAMI İLE KAVŞAK İYİLEŞTİRMESİNİN TAŞIT EMİSYON MİKTARLARINA ETKİSİ: ZONGULDAK ÖRNEĞİ
Özgür Zeydan, Mine Polat, Gülçin Demirel Bayık, Mustafa Tanış
38. ÇANAKKALE’DE KURULMASI PLANLANAN KÖMÜR YAKITLI TERMİK SANTRALLERİN HAVA KİRLİLİĞİNE KATKISININ BELİRLENMESİ
Ezgi Akyüz, Burçak Kaynak Tezel
39. KANAL İSTANBUL PROJESİ SONRASI DENİZ YOLU TRAFİĞİNİN KENT ATMOSFERİNDE NEDEN OLACAĞI HAVA KALİTESİNİN BELİRLENMESİ
Esra Özdemir, Gizem Tuna Tuygun, Tolga Elbir
40. SO2 KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİNDE YER VE UYDU VERİLERİNİN BİR ARADA KULLANIMI
Merve Asar, Merih Balay Kara, Burçak Kaynak Tezel
41. TÜRKİYE’DEKİ SO2 YER ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SO2 KİRLİLİĞİNİN ZAMANSAL VE MEKÂNSAL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
Merih Balay Kara, Burçak Kaynak Tezel
42. ESKİŞEHİR’DE PM2.5 DERİŞİMLERİNE İKİNCİL ORGANİK AEROSOL KATKISININ BELİRLENMESİ
Akif Arı, Eftade O. Gaga
43. KÜTAHYA KENTSEL VE KIRSAL BÖLGELERİNDE TOPLANAN PARTİKÜL MADDE ÖRNEKLERİNDE ÇOK HALKALI AROMATİK HİDROKARBON, N-ALKAN, KARBOKSİLİK ASİT VE LEVOGLUKOSAN DERİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ VE BOYUT DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ
Pelin Ertürk Arı, Akif Arı, Eftade O.Gaga
44. ANKARA’DA PM2.5 FRAKSİYONUNDAKİ PARTİKÜLLERDE PAH DERİŞİMLERİNİN VE KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ
Ebru Koçak, Seda Aslan Kılavuz, İpek İmamoğlu, Süleyman Gürdal Tuncel
45. ANKARA’DA KENTSEL YERLEŞİM VE BANLİYO İSTASYONLARINDA ÖLÇÜLEN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK KONSANTRASYONLARININ ZAMANSAL DEĞİŞİMİ
Elif Sena Uzunpınar, Ezgi Sert, Seda Aslan Kılavuz, İpek İmamoğlu, Gürdal Tuncel
46. ULUSAL EMİSYON ENVANTERİ RAPORLAMA GELİŞMELERİ
Ağca Gül Yılmaz, C. Esin Köksal, İrde Çetintürk Gürtepe
47. HAVA EMİSYON YÖNETİM SİSTEMİ
İrde Çetintürk Gürtepe, C. Esin Köksal, Ağca Gül Yılmaz
48. TEMİZ HAVA EYLEM PLANLARI VE İZLENMESİ
Canan Esin Köksal, Ağca Gül Yılmaz, İrde Çetintürk Gürtepe
49. HAVA KALİTESİ İZLEME SÜRECİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Zeliha Gemici, Onur Kale, Halit Yuva, İlhan Çaçan
50. HAVA KALİTESİ KONUSUNDAKİ ÇEVRESEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Teoman Sanalan, Kerime Sarıoğlu
51. İSTANBUL SO2 ÖLÇÜMLERİNİN ZAMANSAL VE MEKÂNSAL DEĞİŞİMİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ
Bahar Tüncel, Muhammet Doğan, Nizamettin Mangır, Ülkü Alver Şahin
52. İNORGANİK (NO2, SO2 VE O3) PASİF ÖRNEKLEYİCİ SONUÇLARININ SAHA KOŞULLARINDA OTOMATİK ANALİZÖR VERİLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
Özlem Özden Üzmez, Özgen Ercan, Eftade O. Gaga, Tuncay Döğeroğlu
53. BOLU ATMOSFERİNDE UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN KIŞ DÖNEMİ ALANSAL DEĞİŞİMİNİN PASİF ÖRNEKLEME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Melike Dörter, Mustafa Odabaşı, Serpil Yenisoy Karakaş
54. 2010-2016 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE GÖZLENEN KENTSEL HAVA KALİTESİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Elif Tosun, Gülen Güllü
55. GEBE KANINDA POLİBROMO DİFENİL ETER (PPDE) SEVİYELERİ
Mihriban Yılmaz Civan, Demet Arslanbaş, Meltem Özlen Dillioğlugil, Serdar Filiz, Ayla Günlemez
56. TÜRK LİNYİTLERİNİN YANMA KİNETİĞİNİN OKSİYANMA KOŞULLARINDA TERMAL GRAVİMETRİ ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
Sevil Avsaroglu, Ramin Barzegar, Ahmet Yozgatligil, Aysel Atimtay
57. HAVA KİRLİLİĞİ ERGENE HAVZASI’NI NASIL ETKİLİYOR?
Lokman Hakan Tecer, Şermin Tağıl, Merve Fıçıcı, Sait Sofuoğlu
58. TRAKYA’DA VİZE, SARAY VE ÇERKEZKÖY KÖMÜRLERİ İLE ÇALIŞTIRILACAK TERMİK SANTRALLARİN ÇEVREYE YAPACAĞI KÜMÜLATİF ETKİLER ÜZERİNE EKOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
Mehmet Doğan Kantarcı
59. ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE PASİF ÖRNEKLEME METODU İLE BTEX (BENZEN, TOLUEN, ETİL BENZEN VE KSİLEN) SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Faruk Dinçer, Özgen Ercan, Özcan Ceylan
60. ERGENE HAVZASI’NDA UÇUCU ORGANİK KİRLETİCİLERİN MEVSİMSEL VE MEKANSAL DEĞİŞKENLİĞİNİN MODELLEMESİ
Lokman Tecer, Şermin Tağıl, Merve Fıçıcı
61. İÇ ORTAM HAVA KALİTESİ VE BEBEKLERDE SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI ARDASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sanaz Lakestanı, Songül Acar Vaizoğlu, Bahar Güçiz Doğan, Bülent Şekerel,    Gülen Güllü
62. BİR BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİNDE İÇ HAVA VE ÇÖKELMİŞ TOZDA BROMLU DİFENILETERLER
Mesut Genişoğlu, Elif Güngörmüş, Aysun Sofuoğlu, Perihan Binnur Kurt-Karakuş, Aşkın Birgül, Sait Cemil Sofuoğlu T
63. ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN HAVA KİRLETİCİLERİNE MARUZİYETLERİ: OKUL, EV VE KİŞİSEL DERİŞİMLER
Eftade O.Gaga, Özlem Özden Üzmez, Fatma Karadeniz, Tuğba Nur Kahya, Gülzade Küçükaçıl Artun, Tuncay Döğeroğlu, Mete Gaga
64. LÜLEBURGAZ – ESKİTAŞLI VE TURGUTBEY KÖYLERİNDE ÇIĞ VE YAĞMUR SULARINDA ÖLÇÜLEN ANYONLAR VE KATYONLARIN RÜZGÂR YÖNLERİ İLE İLİŞKİSİ
Mehmet Doğan Kantarcı, Ülkü Alver Şahin, Burcu Onat, Serdar Aydın
65. CAM SANAYİNİN ÇEVREYE ETKİSİ VE MARMARA EREĞLİSİ’NDE CAM FABRİKASI PROJESİ ÜZERİNE EKOLOJİK DEĞERLENDİRMELER
Mehmet Doğan Kantarcı
66. KENT (ÇORLU) VE SANAYİ (ÇERKEZKÖY) BÖLGESİ ATMOSFERLERİNDE PM KÜTLE KONSANTRASYONLARININ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
Lokman Hakan Tecer, Merve Fıçıcı, Sait Sofuoğlu, Cengiz Özmetin
67. SELÇUK ÜNIVERSİTESİ YERLEŞKESİ KAPALI ALANLARDA ORTAM PM2,5 SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ
Zeynep Cansu Ayturan, Fatma Kunt, Çiğdem Ulusoy, Şükrü Dursun, Özgül Çimen Mesutoğlu
68. TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SİYAH KARBON MARUZİYETİNİN BELİRLENMESİ
 Burcu Uzun, Burcu Onat, Özcan Akın, Ülkü Alver Şahin
69. FARKLI TÜRDEKİ HAVA TEMİZLEME CİHAZLARININ PARTİKÜL MADDE VE FORMALDEHIT GİDERİM ETKİNLİKLERİNİN KIYASLANMASI
Parisa Babaei, Ezgi Öğün, Gülen Güllü
70. NANOPARTİKÜL TUTTURULMUŞ AKTİF KARBON İLE ORTAM HAVASINDA UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK GİDERİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bihter Olgun, Ayça Erdem, Meltem Asiltürk, Güray Doğan
71. DÜZCE İLİ HAVA KALİTESİ İNDEKSİ (PM10) İZLENMESİ VE DURUM TESPİTİ
Ufuk Akmaz
72. MARDİN İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Abdulhalim Ecer, Baharcan Sarıkaya, Ahmet Tepe, Güray Doğan
73. KASTAMONU İLİNDEKİ HAVA KALİTESİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Zeliha Gemici, Çağatay Tok, Duygu Hoşafcioğlu
74. YARI ŞEHİRSEL İSTASYONDA TOPLANAN YAĞMUR SUYUNUN PH VE İYON KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ
Tuğçe Demir, Yasin Çağrı Kılıçer, Serpil Yenisoy Karakaş
75. ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ İÇ ORTAM PAH SEVİYELERİNİN PASİF ÖRNEKLEME YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ VE KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI
Ercan Berberler, Sanaz Lakestani, Hatice Karadeniz, Bahram Sarkarati, Duran Karakaş
76. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE PARİS ANLAŞMASI’NIN ROLÜ VE TÜRKİYE’NİN KONUMU
Ece Gizem Çakmak, Tuğba Doğan, Bilgin Hilmioğlu
77. TURBALIK EKOSİSTEMLERİN KARBON DEPOLAMA POTANSİYELLERİ
Damla Şahin Altun, Mustafa Ömer Karaöz
78. KOKUYA SEBEP OLAN GIDA FERMANTASYON PROSESİ ATIKGAZ AKIMI KARAKTERİZASYONU VE BİYOLOJİK ARITIMI
Kadir Alp, Mustafa Türker, İlker Akmırza, Saadet Etli, Merve Yılmaz
79. HAVA KİRLETİCİLERİNİN RÜZGÂR HIZI İLE KORELASYONU: ERZURUM ÖRNEĞİ
Serkan Bayar, Hanefi Bayraktar, Hasan Tamer Alparslan
80. BİR SANAYİ BÖLGESİNDE KOKU KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM
Önder Kadıoğlu, Melik Kara, Ersan Günel, Hasan Altıok, Abdurrahman Bayram

Organizasyon
 

Sponsorlar
 
 
 
 

Sponsorlarımız alfabetik sıraya göre listelenmiştir.