Logo

ULUSAL SEMPOZYUMLAR

Hava Kirlenmesi ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, 27-29 Eylül 1999, İZMİR

Sempozyum Programı

Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü VI. Ulusal Sempozyumu, 10-12 Eylül 2003, İZMİR

Bildiriler Kitabı
Sempozyum Sonuç Bildirgesi
Sempozyum Programı

IV. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 25-27 Ekim 2010, ANKARA

Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi hava kirlenmesi ve kontrolü konusundaki araştırmaların teşvik edilmesi, bu konularda çalışan kişi, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir. Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu’nun dördüncüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından 25-27 Ekim 2010 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenmiştir.

Sempozyum Bildiriler Kitabı
Uluslararası Katılımlı V. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 18-20 Eylül 2013, ESKİŞEHİR

Sempozyum Bildiriler Kitabı

6.Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 7-9 Ekim 2015, SEFERİHİSAR - İZMİR

6. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmiştir. Sempozyumda 71 sözlü ve 21 poster bildiri sunulmuştur. Üniversiteler dışında; Bakanlık, Belediyeler ve özel sektör temsilcileri arasından da bildiriler olması hava kirlenmesi konusundaki araştırmaların arttığını ve yaygınlaştığını göstermiştir.

Bildiriler Kitabı
Sempozyum Web Sayfası
Sempozyum Programı
VII.Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 1-3 Kasım 2017, ANTALYA

Bildiriler Kitabı
Sempozyum Web Sayfası
Sempozyum Programı

ULUSLARARASI SEMPOZYUMLAR

10th Regional IUAPPA Conference, Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, 23-26 September 1997

2nd International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, 25-28 September 2001

3rd International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, 26-30 September 2005

Bildiriler Kitabı

2nd International Conference on Combustion, Air Pollution and Control (CAPAC-II), 19-23 September 2011
Özet Kitabı
4th International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, 10-13 September 2012

Bildiriler Kitabı
Sempozyum Programı