Logo

Amaç ve Görevlerimiz

 

• Türkiye'de hava kirlenmesi ile ilgili araştırma ve çalışmaları teşvik etmek, yürütmek, desteklemek ve bu konuda bilimsel yayın yapmak,

• Türkiye'de ısınma, trafik, endüstri gibi tekil veya yaygın kaynaklardan meydana gelen hava kirlenmesinin belirlenmesi ve bu kaynakların denetimi yoluyla hava kalitesini yüksek düzeyde tutmak amacıyla resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

• Evsel, ticari veya endüstriyel nokta kaynaklardan, hava, kara ve deniz ulaşım araçlarından ve yaygın alan kaynaklarından yayınlanan hava kirleticilerin asgari düzeye indirilmesi için yanma olayının verimliliğinin arttırılması yoluyla veya başka tekniklerle kirlenmenin denetimi konularında bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak,

• Çalışma alanına giren konularda ulusal çalışmalar yapmak ve diğer kişi ve kurumlarla teknolojiyi geliştirmek için işbirliği yapmak,

• Türkiye'den üye kuruluş olarak "The International Union of Air Pollution Prevention Associations (IUAPPA)" çalışmalarına ve toplantılarına katılmak, Türkiye'yi bu birlik nezdinde temsil etmektir.