Bildiriler

1. TRAFİK KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ALINAN ÖNLEMLER
Cem SORUŞBAY
2. HAVA KİRLİLİĞİNİN ORMAN EKOSİSTEMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İZLENMESİ PROGRAMI
Ahmet ŞENYAZ
3. İSTANBUL ATMOSFERİ ARDIŞIK YAĞIŞ NUMUNELERİ NÖTRALİZASYON MODELİ
Ömer AĞA, Ferhat KARACA, Ferruh ERTÜRK, İsmail ANIL
4. KAPALI ALANDA UÇUCU ORGANİK BİLESİKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Dilşad AKAL, Mihriban YILMAZ CİVAN, Sema YORULMAZ, Hülya YAVUZ ERSAN
5. PASİF ÖRNEKLEME METODU KULLANARAK ENDÜSTRİ BÖLGELERİNDE KÜKÜRT DİOKSİT VE AZOT DİOKSİT ÖLÇÜMÜ
Andaç AKDEMİR, Bekir TUNCER, Nevzat BEYAZIT
6. KENTSEL VE YARI KENTSEL BÖLGELERDE YAĞ DEPOLANAN ATMOSFERİK METALLERİN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ
İsmail ANIL, Ferhat KARACA, Ömer AĞA
7. ARAÇ İÇİ PARTİKÜL MARUZİYETİ
Halil ARI
8. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ CO2 EMİSYONLARININ AZALTILMASINDAKİ ÖNEMİ
İzzet ARI, Merih AYDINALP KÖKSAL
9. KOCAELİ‘DE FARKLI MİKROÇEVRELERDE KİŞİSEL MARUZİYET UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK KONSANTRASYONLARI VE KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ
Demet ARSLANBAĞ, Hakan PEKEY, Beyhan PEKEY, Güray DOĞAN,Mihriban CİVAN, Öznur OĞUZ KUNTASAL, Gürdal TUNCEL
10. AKARYAKIT İSTASYONLARININ ORTAM HAVASINDAKİ UÇUCU AROMATİK HİDROKARBONLARIN KONSANTRASYONLARINA KATKISININ ARAŞTIRILMASI
Mehmet Emin AYDIN, Gülnihal KARA
11. BOLU İLİNDE BELİRLENEN OZON KONSANTRASYONUNUN METEOROLOJİK PARAMETRELERLE DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ: HAVA KİRLİLİĞİ DAĞILIM POTANSİYELİ
Elif BAYINDIR, Serpil YENISOY-KARAKAĞ, Fatma ÖZTÜRK,Ömer AĞA
12. KAR YÜZEYLİ ÖRNEKLEYİCİ İLE PHENANTHRENE‘NİN KURU ÇÖKELME AKISININ BELİRLENMESİ
Hanefi BAYRAKTAR, Cihan PALOLUOĞLU, F. Sezer TURALIOĞLU,E. Eftade GAGA
13. POLİKLORLU BİFENİLLERİN (PCB‘LERİN) TOPLAM ÇÖKELME AKILARININ SEVİYELERİ VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMLERİ
Aşkın BİRGÜL, S. Sıddık CİNDORUK, Manolya GÜNİNDİ,Yücel TAŞDEMİR
14. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE MARUZ KALINAN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI
G. Dila BÜYÜKÇINAR, Gülen GÜLLÜ, Sibel MENTEŞE
15. ÇANAKKALE İLİ HAVA KALİTESİNİN KİRLİLİK TÜRLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Canan CAN, Sibel MENTEŞE
16. POLİKLORLU BİFENİLLER‘İN (PCB‘LERİN) SU YÜZEYİ ÖRNEKLEYİCİSİ (SYÖ) İLE KURU ÇÖKELME AKILARININ BELİRLENMESİ
S.Sıddık CİNDORUK, Aşkın BİRGÜL, Manolya GÜNİNDİ,Yücel TAŞDEMİR
17. PASİF ÖRNEKLEME TÜPLERİNDE TUTMA SABİTİNİN ÖNEMİ
Mihriban Yılmaz CİVAN, Sema YORULMAZ, Gürdal TUNCEL
18. TÜRKİYE‘DE HAVA KALİTESİ İSTASYONLARINDA ÖLÇÜLEN PARTİKÜLER MADDE (PM10) KONSANTRASYONLARININ ZAMANSAL VE MEKÂNSAL DEĞİŞİMLERİ
Nilgün AKBULUT ÇOBAN, Gülen GÜLLÜ
19. BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ ÜRETİM PİLOT TESİSİ
Şahan DEDE, Arzu ULUTAŞ, Aksel CESUR, Durmuş KAYA,Muhammet SARAÇ
20. ESKİŞEHİR‘DE YAŞAYAN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN BTEX BİLEŞİKLERİNE MARUZİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN KANSER VE KANSER HARİCİ SAĞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ
Gülçin DEMİREL, Eftade O.GAGA, Tuncay DÖĞEROĞLU
21. POZİTİF MATRİS FAKÖRİZASYONU İLE ONTARİO EYALETİ‘NİN KIRSAL BÖLGELERİNDE ORTAM HAVASINDA ÖLÇÜLEN ÇOK HALKALI AROMATİK HİDROKARBONLARIN KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ
Güray DOĞAN, Deniz KARMAN
22. KAR YÜZEYLİ KURU ÇÖKELME ÖRNEKLEMESİNDE İNFİLTRASYON ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Aliye DOLAR, F. Sezer TURALIOĞLU, Hanefi BAYRAKTAR,Remzi SEYFİOĞLU
23. İÇ ORTAM HAVA KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE GÜMÜŞ İYONLARI İÇEREN PVC MALZEMELERİN ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
Esra DOLAŞ, Gülen GÜLLÜ, Sibel MENTEŞE
24. UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN İZMİR ATMOSFERİNDE ZAMANSAL VE YERSEL DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
Yetkin DUMANOĞLU, Abdurrahman BAYRAM
25. SOMA VE YATAĞAN LİNYİTLERİNİN BİRLİKTE YAKILMASI
Neslihan DEVECİ DURANAY, Melek YILGIN, Yakup CUCİ,Dursun PEHLİVAN
26. GELİŞTİRİLEN PASİF HAVA ÖRNEKLEYİCİSİ (PHÖ) İLE DÜZENLİ BİR ÇÖP DEPONİ SAHASININ ATMOSFERİNDE ÖLÇÜLEN POLİKLORLU BİFENİLLER‘İN (PCB‘LERİN) KONSANTRASYONLARI
Fatma ESEN, Yücel TAŞDEMİR
27. İSTANBUL ATMOSFERİNDE ATMOSFERİK PARÇACIKLAR
Nejdet FERSİZ, R. Gürcan ORALTAY
28. ESKİŞEHİR ATMOSFERİNDE PARTİKÜL MADDE VE ÇOK HALKALI AROMATİK HİDROKARBON (PAH) DERİŞİMLERİ
Eftade O. GAGA, Akif ARI, Tuncay DÖĞEROĞLU, Kees MELIEFESTE,Wim VAN DOORN
29. ATMOSFERİK ÇOK HALKALI AROMATİK HİDROKARBONLARIN ENDÜSTRİLEŞMİŞ BİR KENT ATMOSFERİNDEKİ DIŞ ORTAM DERİŞİMLERİ, MEVSİMSEL DEĞİŞİMLERİ VE KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ
Eftade O. GAGA, Akif ARI, Emel ÖZER, Nesrin OLTEN
30. TÜRKİYE‘DE GÖNÜLLÜ KARBON EMİSYON TİCARETİ MEKANİZMALARI
Canan DERİNÖZ GENCEL, H. Emre GÜNGÖR
31. İSTANBUL E5-TEM OTOYOULU KAVŞAĞINDA KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER AÇISINDAN TOPRAK KİRLİLİK DURUMU
Esra Deniz GÜNER, Gülen GÜLLÜ
32. DİOKSİN/FURAN KONTROLÜNDE UYGULANAN SORBENT ENJEKSİYON SİSTEMİ İLE KATALİTİK FİLTRE SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Gülten GÜNEŞ, Ferruh ERTÜRK, Arslan SARAL, S.Levent KUZU
33. BURSA ATMOSFERİNDEKİ POLİKLORLU BİFENİLLERİN ISLAK VE KURU ÇÖKELME AKILARININ MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ
Manolya GÜNİNDİ, Aşkın BİRGÜL, S.Sıddık CİNDORUK,Yücel TAŞDEMİR
34. EVLERDE, ENERJİ TÜKETİMİNİN İÇ ORTAM CO2 KONSANTRASYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Nadir İLTEN, Lokman H.TECER, A.Tülay SELİCİ
35. ISINMA SÜRECİNDE KOCAELİ YARIMADASI‘NDAKİ MONTERİ ÇAMI (Pinus radiata) VE SAHİL ÇAMI (Pinus pinaster) AĞAÇLARININ YILLIK HALKA GELİŞİMİ İLE İBRELERİNDEKİ KÜKÜRT MİKTARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
M. Doğan KANTARCI
36. KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülnihal KARA, Mehmet Emin AYDIN, İbrahim TEKİN
37. ALİAĞA ENDÜSTRİ BÖLGESİNDE PM10 VE ÇÖKEN TOZLARIN MEKANSAL VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ
Melik KARA, Hasan ALTIOK, Anıl HEPYÜCEL, Yetkin DUMANOĞLU, Abdurrahman BAYRAM, Tolga ELBİR, Mustafa ODABAŞI
38. SAHRA TOZUNUN İSTANBUL‘DA GÖZLENEN YAĞIŞ OLAYLARININ KİMYASAL YAPISINA ETKİLERİ
Ferhat KARACA, Ömer AĞA, Ferruh ERTÜRK, İsmail ANIL
39. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FIRAT ve DİCLE NEHİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Mehmet KARACA, Alper ÜNAL, Tayfun KINDAP, Ömer Lütfi ŞEN
40. KENT HAVASINDA PAH ve PM KONSANTRASYONLARININ YEREL FARKLILAŞMASI
Deniz KARMAN, Angelos ANASTASSOPOULOS
41. GAZ YAKIT YANMASININ VE NOX OLUŞUMUNUN MODELLENMESİ
Berna KAVACIK, Bahattin TOPALOĞLU
42. BİLİNMEYEN BİR NOx EMİSYON KAYNAĞININ NO2 UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ: NOKTA KAYNAK ÖRNEĞİ
Burçak KAYNAK, Yongtao HU, Armistead G. RUSSELL,Randall V. MARTIN
43. İSTANBUL TRAFİĞİ TOPLU TAŞIMA OTOBÜSLERİNDE İÇ ORTAM HAVASI PM KÜTLE KONSANTRASYONLARI
S. Sinan KESKİN, Elif DİLMAÇ
44. ERZURUM ŞEHİR ATMOSFERİNDE OZON KONSANTRASYONUNUN ALANSAL DAĞILIMI
Özlem KOCAMAN, F.Sezer TURALIOĞLU, Hanefi BAYRAKTAR,Cihan PALOLUOĞLU
45. TÜRKİYE‘Yİ ETKİLEYEN SIKLONLAR: İKLİM DEĞİŞİMİ VE HAVA KALİTESİ
Tayfun KINDAP, Alper ÜNAL, Ufuk Utku TURUNÇOĞLU,Tuğba AĞAÇAYAK, Mehmet KARACA
46. KONYA MERKEZİNDE HAVA KİRLİLİĞİNE BAZI METEOROLOJİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ
Fatma KUNT, Şükrü DURSUN
47. ANKARA ATMOSFERİNDE ORGANİK, BİYOAEROSOL VE İNCE PARTİKÜL MADDE KİRLETİCİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE OLASI KAYNAKLARI
Sibel MENTEŞE, Abbas Yousefi RAD, Münevver ARISOY,Gülen GÜLLÜ
48. İÇ VE DIŞ ORTAM HAVASINDA UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER VE İNCE PARTİKÜLER MADDE (PM2.5) SEVİYELERİNİN GÜN İÇİ DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
Sibel MENTEŞE, Gülen GÜLLÜ
49. HAVA KİRLİLİĞİ VE BACKGROUND KİRLETİCİ KONSANTRASYONLARI
Sevda OCAK
50. İSTANBUL'DA OTOYOL KENARINDA PM10, PM2.5 VE PM1‘IN TOPLAM VE SUDA ÇÖZÜNEN METAL İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Burcu ONAT, Ülkü ALVER ŞAHİN, Ayça EROL, Mahmut BACACI,Vildan ŞAHİN
51. ESKİŞEHİR ATMOSFERİNDEKİ UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN (UOB) AKTİF ÖRNEKLEME YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
Özlem ÖZDEN, Ayşenur TUNCALI, Akif ARI, Eftade O. GAGA,Tuncay DÖĞEROĞLU
52. TIBBİ ATIK YAKMA TESİSİ‘NDEN KAYNAKLANAN AĞIR METAL EMİSYONLARI
Halil İbrahim ÖZTÜRK, Kadir ALP, Asude HANEDAR, Edip AVŞAR
53. BİR ÜNİVERİSTE KAMPÜSÜ İÇİN İÇ ORTAM OZON KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI
Zeynep ÖZTÜRK, Ramazan AYDEMİR, Ferhat KARACA, Kenan DURU
54. KİLİKYA BASENİNDE ATMOSFERDEN YAŞ ÇÖKELME YOLU İLE TAŞINAN ELEMENTLERİN EKOSİSTEMLERE OLASI KATKILARI
Türkan ÖZSOY, Sermin ÖRNEKTEKİN
55. ADAPAZARI ŞEHİR İÇİ TRAFİK KARAKTERİSTİKLERİ VE ULAŞTIRMA KAYNAKLI EMİSYONLARIN SAATLİK İNCELENMESİ
Hülya SEMERCİOĞLU, Ayda BAL, Eyüp Fatih AY, Şeref SOYLU
56. UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN SAĞLIK RİSKİ TABANLI SINIFLANDIRILMASI
Sait C. SOFUOĞLU, Güler ASLAN, Fikret ÜNAL, Aysun SOFUOĞLU
57. BİNEK ARAÇLARINDA SÜRÜŞ KOŞULLARININ KİRLETİCİ EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ
Cem SORUŞBAY, Metin ERGENEMAN, H.A. Taha ÖZTÜRK,Ender SEL
58. İSTANBUL ATMOFERİNDEKİ PARTİKÜLER MADDENİN BOYUT DAĞILIMI VE METAL İÇERİĞİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİM
Ülkü ALVER ŞAHİN, Burcu ONAT, Anıl GÜNEY,Kristina SCHERBEKAVA, Gülfem POLAT
59. ODTÜ ATATÜRK ORMANINDAKİ KARAÇAM (Pinus nigra) VE SARIÇAM (Pinus silvestris) AĞAÇLARINDA GÖRÜLEN KURUMALARIN SEBEPLERİ
Özlem ŞAHİN, Akkın SEMERCİ, Orhan ÇELİK, Bahadır N. ŞANLI,G. Berna BALKIZ
60. ANKARA İKLİMİNDEKİ ISINMA / KURAKLAŞMA SÜRECİNDE ODTÜ- ATATÜRK ORMANINDAKİ AĞAÇLARIN İBRELERİNDE VE ÖKSE OTLARININ YAPRAKLARINDA KÜKÜRT MİKTARLARI İLE ENTOMOLOJİK ZARARLILAR VE AĞAÇLARIN SAĞLIK DURUMLARI/GELİŞMELERİ ARASINDA İLİŞKİLER
Özlem ŞAHİN, M. Doğan KANTARCI
61. İÇ ORTAM KİRLİLİK DAĞILIMININ GÖRSELLEŞTİRİLMESİNDE CBS TABANLI BİR YÖNTEM ÖNERİSİ
Esra TATLI, Ferhat KARACA, Ahmet KARABURUN, Ömer AĞA
62. ISPARTADA HAVA KİRLİLİĞİ SORUNU VE SOLUNUM SİSTEMİ SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
Şebnem TAYLAN, Fevzi ŞEVİK, Sevin LEVENT
63. TRABZON İLİNDE HAVA KİRLİLİĞİ NEDENLERİ VE HAVA KALİTESİNİN İZLENMESİ ÇALIŞMALARI
Fahrettin ULU, Derya HATİNOĞLU, İhsan GÜNAYDIN
64. TÜRKİYE HAVA KALİTESİ İÇİN EMİSYON HASSASİYET ANALİZİ: CMAQ-DDM YAKLAŞIMI
Alper ÜNAL, Tayfun KINDAP, Ulaş İM, Maudood KHAN,Mehmet KARACA
65. İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİLERİ
Selen ÜNEDER
66. ORMAN GÜLÜNÜN ORHANELİ (BURSA) KÖMÜRÜ İLE BİRLİKTE DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKILMASI
Murat VAROL, Mustafa Can ÇELEBİ, Hayati OLGUN,Aysel T. ATIMTAY, Hüsnü ATAKÜL, Alper ÜNLÜ, Berrin BAY,Ufuk KAYAHAN
67. TRAFİK KAYNAKLI EMİSYON HESABINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
Ekrem YAZICIOĞLU, Ferhat KARACA
68. KATI ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI VE İSTANBUL DEĞERLENDİRMESİ
 Şenol YILDIZ, Vahit BALAHORLİ, Kadir SEZER
69. MİNERAL MADDESİ GİDERİLMİŞ KANGAL LİNYİTİ İLE ODUN KARIŞIMLARININ BİRLİKTE YAKILMASI
Melek YILGIN, Dursun PEHLİVAN
70. KENTSEL ATIKLARIN BİYOBOZUNUR KISMINDAN BİYOGAZ ELDESİ YOLUYLA ENERJİ ÜRETİMİ – İSTANBUL ÇALIŞMASI
Şenol YILDIZ, Vahit BALAHORLİ, Kadir SEZER
71. LİNYİT KARIŞIMLARININ YANMASI SIRASINDA OLUŞAN NO X VE SO2 EMİSYONU
Melek YILGIN, Neslihan DEVECİ DURANAY, Yakup CUCİ,Dursun PEHLİVAN
72. BURSA VE ANKARA ATMOSFERİNDE ÖLÇÜLEN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK KONSANTRASYONLARININ ZAMANSAL DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
Sema YORULMAZ, Mihriban CİVAN, Gürdal TUNCEL
73. ZONGULDAK İLİ ATMOSFERİNDEKİ BENZEN MARUZİYETİ SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Özgür ZEYDAN, Yılmaz YILDIRIM

Organizasyon
 

Destekleyen Kuruluşlar