Yazar İndeksi :

A

Açıkgöz, Ç. 1

Akay, M.E., 13

Aktaş, Y., 20

Alever, D., 31, 205

Alp, K., 40, 51, 286

Altan, M., 106

Anteplioğlu, Ü., 63

Atımtay, A.T., 72, 84, 340

Ayday, C., 106

 

B

Bayram, A., 182, 403

Bektaş, H.Ö., 127

Birgili, S., 331

Bozlaker, A., 149

Bursalı, G., 248

 

C

Chaudhary, M.T., 84

 

Ç

Çetin, E., 96

Çınar, H., 106

Çiçek, A., 119, 127

Çizmecioğlu, S.Ç., 141, 149

 

D

Demirhan, D., 350

Dinçer, F., 161

Doğan, G., 169

Doğan, Ö.M., 31, 205

Döğeroğlu, T., 106

Dumanoğlu, Y., 182

Duranay, N., 195

Durmaz, A., 340

 

E

Ekinci, H., 31, 205

Elbir, T., 161

Ertürk, F., 286

Eryılmaz, G., 40

 

G

Gaga, E.O., 211, 220

Gencer, Z., 227

Ghandour, E., 238

Gideröz, Ü., 31

Gök, G.Ö., 275

Güllü, G., 238

Gündoğdu, V., 248

Gürleyik, E., 205

 

İ

İlten, N., 383

İnal, F., 258

İncecik, S., 63, 350

 

K

Kabadayı, F., 369

Kahya, C., 350

Kara, S., 106

Karakaş, S.Y., 358

Koçkar, Ö.M., 1

Köker, A., 312

 

M

Mangır, N., 51

Müezzinoğlu, A., 141, 149, 161

 

N

Nurlu, Ş., 248

 

O

Ocak, A., 127

Odabaşı, M., 96, 325

 

Ö

Önal, G., 269

Özdirek, M., 248

Özdoğan, İ., 248

Özkan, A., 51, 286

Öztürk, F., 298

 

P

Pehlivan, D., 195

 

S

Seferinoğlu, M., 312

Seyfioğlu, R., 325

Sofuoğlu, A., 331

Sofuoğlu, S.C., 331

Soultanov, L., 298

 

Ş

Şahin, G., 205

Şevik, H., 391

 

T

Tayfur, G., 258, 331

Topal, H., 340

Topçu, S., 63, 350

Tuncel, G., 169, 220, 298

Tuncel, S.G., 20, 211, 220, 269, 358

 

U

Uysal, B.Z., 31, 205, 275

Uzun E., 369

Uzun, N., 369

 

V

Vardar, N., 383

 

Y

Yaşar, S., 391

Yatkın, S., 403

Yay, O.D., 106

Yazıcı, B., 106

Yıldız, Z., 127

Yüksel, H., 369