Anahtar Kelime İndeksi :

A

Adapazarı Bölgesi, 238

Aerosol kompozisyonu, 169

Ağır metaller, 127, 149

Azot oksitler (NOx), 51

 

B

Baca gazı desülfürizasyonu, 31, 205, 275

Biriket, 227

Biyojenik emisyonlar, 20

Biyokütle, 1

Bozüyük, 119

BTX kirliliği, 72

 

C

CAMx, 63

CBS, 106

Cedrus Libani A. Rich., 127

CO kirliliği, 84

CO emisyonu, 182

 

Ç

Çimento sanayi, 403

Çorlu, 286

Çöken toz, 403

 

D

Deniz suyu, 31

Difüzyon tüp, 238

Doğu Akdeniz Bölgesi, 298

Dolaşımlı akışkan yataklı yakıcı, 340

 

E

Ege Bölgesi, 358

Ekotoksisite, 149

Eksik yanma, 383

Emisyon, 369

Emisyonlar, 72, 340, 383

Emisyon envanteri, 84, 106, 286

Emisyon faktörü, 106, 286

Enerji, 383

Eser metal, 269

Eskişehir, 127

 

F

Flash piroliz, 1

Formaldehit, 325

Fotokimyasal kirlilik, 350

Fotokimyasal model, 63

 

G

GC-MS, 20, 211, 220

Gece ozonu, 40

GF-AAS, 269

Grid, 286

 

H

Haritalandırma, 106

Hava kalitesi, 161, 369, 403

Hava kalitesi modellemesi, 238

Hava kanalı, 227

Hava kirliliği, 13, 40, 84, 106, 127, 141, 227, 331, 358, 391

Hava kirliliği modellemesi, 286

Hızlı piroliz, 1

Hidrokarbon emisyonları, 72

HYSPLIT modeli, 161

 

I

ISP-AES, 269

Isıl çözündürme, 20

Isınma, 248

 

İ

İstanbul, 40, 51, 63, 350

İskenderun Bölgesi, 84

 

J

Jeotermal enerji, 141

 

K

Kaliteli yakıt kullanımı, 391

Kalsiyum magnezyum asetat, 205, 275

Kar yüzeyi, 269

Karşılaştırma, 169

Keten tohumu, 1

Kırıkkale, 13

Kirlilik haritası, 358

Konya ilinde hava kirliliği çalışmaları, 391

Kömür, 312

Kömürün fiziksel temizlenmesi, 312

Kuru çökelme, 149, 220, 269

Kükürt, 119, 227

Kül, 227

L

Liken, 358

Linyit, 195

Lokal ve bölgesel kaynaklar, 51

LUMIStox®, 149

 

M

Magnezyum, 31

Manyetik ayırma, 312

Meteorolojik parametreler, 13

Metaller, 358

MM5, 63

Modelleme, 331

Motorlu araç emisyonları, 96

Motorlu taşıtlar, 248

 

N

NH4+, 298

NO2, 238, 403

NO3-, 298

NOx , 84, 195, 350

 

O

Oksidantlar (OX), 51

Ozon, 51, 63, 350

Ozon piki, 40

 

Ö

Önkarışımlı yanma, 258

 

P

PAH, 211, 220

Partikül hacim oranı, 258

Partikül madde, 403

Petrokok, 340

Petrokok ve linyit yakma, 340

Pinus nigra, 119

Pirina, 182, 383

Pirit, 312

Piroliz, 1

PM, 84

Potansiyel kaynak katkı fonksiyonu, 298

Püskürtmeli kolon, 275

 

R

Regresyon, 13

Robinia Pseudoacacia L., 127

 

S

Sanayi, 248

Sentetik yakıt, 1

Siklon gaz yıkayıcı, 205

SO2, 84, 238, 331

SO42-, 298

SPSS, 13

 

Ş

Şehir atmosferi, 350

 

T

Taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği, 72

Tenax, 20

Terpenler, 20

Toksik hava kirleticiler, 149

Toz, 331

Troposferik ozon, 96

Türkiye, 169

 

U

Uçucu madde, 182, 195, 227, 383

Uçucu organik bileşikler, 96, 325

Uygulamalar, 391, 248

 

V

Verimlilik, 391

  

Y

Yakıt, 369

Yakıt özelliği, 369

Yakma sistemi, 369

Yanma, 182, 195

Yapay sinir ağları, 258, 331

Yaş çökelme, 211

Yaş yıkama, 31, 275

Yönetmelik, 248

Yörünge analizi, 161

 

Z

Zenginleştirme faktörü, 169