Editörler

Dr. Eftade E. GAGA

Anadolu Üniversitesi
Mühedislik-Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26470 Eskişehir

Tel : (222) 321 3550 / 6409
Faks : (222) 323 95 01
E-mail : egaga@hkad.org 
https://academy.anadolu.edu.tr/xdisplayx.asp?kod=0&acc=egaga

Dr. Sait C. SOFUOĞLU

İzmir Y. Teknoloji Enstitüsü
Kimya Mühendisliği Bölümü
Gülbahçe/Urla 35430 Izmir

Tel: (232) 750 66 48
Faks : (232) 750 66 45
E-mail : scsofuoglu@hkad.org 
http://web.iyte.edu.tr/~cemilsofuoglu/

Yayın Kurulu

Dr. Abdurrahman BAYRAM, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU, Anadolu Üniversitesi
Dr. Tolga ELBİR, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Selahattin İNCECİK, İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Mustafa ODABAŞI, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Doğanay TOLUNAY, İstanbul Üniversitesi
Dr. Gürdal TUNCEL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Danışma Kurulu

Dr. Ömer AĞA, Fatih Üniversitesi
Dr. Kadir ALP, İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Aysel ATIMTAY, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Hanefi BAYRAKTAR, Atatürk Üniversitesi
Dr. Hasan BAYRAM, Gaziantep Üniversitesi
Dr. Sema BURGAZ, Gazi Üniversitesi
Dr. Sıddık CİNDORUK, Uludağ Üniversitesi
Dr. Arif ÇIMRIN, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Gonca ÇAKMAK DEMİRCİGİL, Gazi Üniversitesi
Dr. Ekrem EKİNCİ, İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Gülen GÜLLÜ, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Fikret İNAL, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Dr. Doğan KANTARCI, İstanbul Üniversitesi
Dr. Ferhat KARACA, Fatih Üniversitesi
Dr. Serpil YENİSOY KARAKAŞ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Duran KARAKAŞ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Sinan KESKİN, Marmara Üniversitesi
Dr. Tayfun KINDAP, İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Sibel MENTEŞE, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Aysen MÜEZZİNOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Talat ODMAN, Georgia Institute of Technology
Dr. Burcu ONAT, İstanbul Üniversitesi
Dr. Sermin ÖRNEKTEKİN, İstanbul Kültür Üniversitesi
Dr. Türkan ÖZSOY, Mersin Üniversitesi
Dr. Beyhan PEKEY, Kocaeli Üniversitesi
Dr. Hakan PEKEY, Kocaeli Üniversitesi
Dr. Arslan SARAL, Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Aysun SOFUOĞLU, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Dr. Ülkü ALVER ŞAHİN, İstanbul Üniversitesi
Dr. Cem SORUŞBAY, İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Yücel TAŞDEMİR, Uludağ Üniversitesi
Dr. Mete TAYANÇ, Marmara Üniversitesi
Dr. Lokman Hakan TECER, Balıkesir Üniversitesi
Dr. Semra TUNCEL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Fatma Sezer TURALIOĞLU, Atatürk Üniversitesi
Dr. Nedim VARDAR, Inter American University
Dr. Ozan Devrim YAY, Anadolu Üniversitesi
Dr. Yılmaz YILDIRIM, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi