Amaç ve Kapsam

Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi (HKAD), ülkemizde hava kirliliği ve atmosfer bilimleri alanlarındaki gelişmeleri takip etmek, araştırıcılar, meslek kuruluşları ve karar vericilerin yararlanabileceği Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla yayınlanmaktadır.

HKAD, Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi'nin bir yayını olup tüm okuyuculara ücretsiz erişimlidir. Yazarlardan yayın için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergide hava kirliliği ve atmosfer bilimleri alanlarında yapılmış tüm özgün araştırmalara, eleştirel derlemelere, teknik notlara ve dergide yayınlanmış olan makalelere yönelik tartışmalara yer verilir. Derginin yazım dili Türkçe’dir. Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi hakemli bir dergi olup, yılda dört sayı (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) olarak yayınlanmaktadır.

Dergide yayınlanacak makaleler, özgün, deneysel, teorik veya hava kirliliği ile ilgili çeşitli ölçeklerdeki (yerel, bölgesel veya global) modelleme çalışmalarının sonuçlarını sunmalıdır. Dergi kapsamında yaygın ve tehlikeli hava kirleticileri, hava kalitesinin izlenmesi, hava kalitesi yönetimi, kirleticilerin atmosferdeki dağılımı/taşınımı, kirleticilerin hava ile değişik çevresel ortamlar (toprak, yüzeysel sular, bitki örtüsü) arasındaki taşınımı, iç hava kalitesi, maruziyet ve risk değerlendirmesi, sağlık etkileri, uydu gözlemleri, insan kaynaklı ve doğal emisyonlar, hava kirliliği kontrol teknolojileri, yakma teknolojileri, enerji üretimi ve hava kirliliği, atmosfer kimyası, sera gazları, iklim değişimi ve hava kirliliği ile ilgili diğer tüm konular yer almaktadır.