Sempozyum Konuları

Hava kirlenmesi ve kontrolü konusunda çalışan bilim insanları,mühendisler ve öğrenciler ile karar verme ve denetim alanlarında çalışanları bir araya getirerek sempozyumda sunulacak ve tartışılacak araştırmaların konu başlıkları:

• Hava kirleticiler ve kaynak belirleme çalışmaları
• Atmosfer kimyası
• Hava,toprak ve su arakesitinde kirleticilerin taşınımı
• Hava kalitesinin izlenmesi
• Hava kalitesinin modellenmesi
• Hava kirliliği kontrol teknolojileri
• Hava kalitesi yönetimi, temiz hava planı
• Emisyon faktörleri ve envanterleri
• Küresel ısınma ve iklim değişikliği
• Enerji üretimi ve hava kirliliği
• Sera gazı emisyonları ve azaltma teknikleri
• İç ortam hava kirliliği
• Hava kirliliği sağlık etkileri, maruziyet ve risk değerlendirme
• Hava kalitesi standartları ve mevzuatı
• Karbon ayak izi ve karbon ticareti çalışmları
• Koku emisyonları ve azalma teknikleri

0

Antalya Hakkında

"Attalos Yurdu" anlamına gelen Antalya, II. Attalos tarafından kurulmuştur. Bergama Krallığı’nın sona ermesiyle (M.Ö. 133) bir süre bağımsız kalan kent, daha sonra korsanların eline geçmiştir. M.Ö. 77’de Komutan Servilius Isauricus tarafından Roma topraklarına katılmıştır. M.Ö. 67’de Pompeius’un donanmasına üs olmuştur. M.S. 130’da Hadrianus’un Attaleia’yı ziyaret etmesi şehrin gelişmesini sağlamıştır. Bizans egemenliği sırasında piskoposluk merkezi olan ismi görülen Attaleia, Türklerin eline geçtikten sonra büyük bir gelişme göstermiştir.

Amaç ve Kapsam

Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi, ülkemizde hava kirlenmesi ve kontrolu konusundaki araştırmaların teşvik edilmesi, bu konularda çalışan kişi, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir. Bu kapsamda 1997, 2001, 2005 ve 2012 yıllarındaki uluslararası, 1999, 2003, 2008, 2010, 2013 ve 2015 yıllarındaki ulusal sempozyumlardan sonra yeni bir ulusal sempozyum planlanmıştır.

İletişim

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kampus 07058 Konyaaltı-ANTALYA
Tel: 0 242 310 6333
E-posta: hkk2017@hkadtmk.org