Bilim Kurulu

• Prof. Dr. Kadir ALP
• Yrd. Doç. Dr. Demet ARSLANBAŞ
• Prof. Dr. Aysel ATIMTAY
• Prof. Dr. Hanefi BAYRAKTAR
• Prof. Dr. Hasan BAYRAM
• Yrd. Doç. Dr. Zehra BOZKURT
• Prof. Dr. Sema BURGAZ
• Doç. Dr. Sıddık C. CİNDORUK
• Yrd. Doç. Dr. Mihriban CİVAN
• Doç. Dr. Gonca ÇAKMAK DEMİRCİGİL
• Doç. Dr. Faruk DİNÇER
• Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
• Prof. Dr. Tolga ELBİR
• Doç. Dr. Eftade GAGA
• Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ
• Prof. Dr. Selahattin İNCECİK
• Prof. Dr. M.Doğan KANTARCI
• Prof. Dr. Duran KARAKAŞ
• Yrd. Doç. Dr. Burçak KAYNAK TEZEL
• Prof. Dr. S.Sinan KESKİN
• Doç. Dr. Perihan B. KURT KARAKUŞ
• Yrd. Doç. Dr. Sibel MENTEŞE

• Prof. Dr. Mustafa ODABAŞI
• Prof. Dr. Hasancan OKUTAN
• Doç. Dr. Burcu ONAT
• Prof. Dr. Sermin ÖRNEKTEKİN
• Prof. Dr. Türkan ÖZSOY
• Yrd. Doç. Dr. Fatma ÖZTÜRK
• Doç. Dr. Beyhan PEKEY
• Prof. Dr. Hakan PEKEY
• Prof. Dr. Aysun SOFUOĞLU
• Prof. Dr. Sait C. SOFUOĞLU
• Prof. Dr. Cem SORUŞBAY
• Doç. Dr. Ülkü Alver ŞAHİN
• Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR
• Prof. Dr. Mete TAYANÇ
• Prof. Dr. Lokman Hakan TECER
• Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY
• Prof. Dr. Gürdal TUNCEL
• Prof. Dr. Semra TUNCEL
• Prof. Dr. Serpil YENİSOY KARAKAŞ
• Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM
• Yrd. Doç. Dr. Sema YURDAKUL
• Prof. Dr. Aysen MÜEZZİNOĞLU


0

Antalya Hakkında

"Attalos Yurdu" anlamına gelen Antalya, II. Attalos tarafından kurulmuştur. Bergama Krallığı’nın sona ermesiyle (M.Ö. 133) bir süre bağımsız kalan kent, daha sonra korsanların eline geçmiştir. M.Ö. 77’de Komutan Servilius Isauricus tarafından Roma topraklarına katılmıştır. M.Ö. 67’de Pompeius’un donanmasına üs olmuştur. M.S. 130’da Hadrianus’un Attaleia’yı ziyaret etmesi şehrin gelişmesini sağlamıştır. Bizans egemenliği sırasında piskoposluk merkezi olan ismi görülen Attaleia, Türklerin eline geçtikten sonra büyük bir gelişme göstermiştir.

Amaç ve Kapsam

Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi, ülkemizde hava kirlenmesi ve kontrolu konusundaki araştırmaların teşvik edilmesi, bu konularda çalışan kişi, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir. Bu kapsamda 1997, 2001, 2005 ve 2012 yıllarındaki uluslararası, 1999, 2003, 2008, 2010, 2013 ve 2015 yıllarındaki ulusal sempozyumlardan sonra yeni bir ulusal sempozyum planlanmıştır.

İletişim

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kampus 07058 Konyaaltı-ANTALYA
Tel: 0 242 310 6333
E-posta: hkk2017@hkadtmk.org