YANMA VE HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLU

VI. ULUSAL SEMPOZYUMU

10-12 Eylül 2003, İzmir

.

   

“Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü Sempozyum”ları 1991 yılından başlayarak iki ya da üç yılda bir farklı Üniversiteler tarafından düzenlenmekte olan bir dizidir. Gazi, Anadolu, Orta Doğu Teknik, Akdeniz ve Fırat Üniversitelerinin düzenlediği sempozyumlardan oluşan bu diziye, 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, yürütücüsü olduğu Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi ile birlikte ev sahipliği yapmıştır.

     
   

DÜZENLEME KURULU

   
 • Prof. Dr. Aysen MÜEZZİNOĞLU (DEÜ)

 • Doç. Dr. Abdurrahman BAYRAM (DEÜ)

 • Doç. Dr. Mustafa ODABAŞI (DEÜ)

 • Dr. Vildan GÜNDOĞDU (İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)

 • Dr. Tolga ELBİR (DEU)

 • Araş. Gör. Faruk DİNÇER (DEÜ)

 • Çev. Yük. Müh. Yetkin DUMANOĞLU (DEÜ)

   

ORGANİZASYON KURULU

   
 • Prof. Dr. Aysel ATIMTAY (ODTÜ)

 • Prof. Dr. Ekrem EKİNCİ (İTÜ)

 • Prof. Dr. Aysen MÜEZZİNOĞLU (DEÜ)

 • Prof. Dr. Hüseyin OĞUZ (Ankara Ü)

 • Prof. Dr. Dursun PEHLİVAN (Fırat Ü)

 • Prof. Dr. B. Zühtü UYSAL (Gazi Ü)

   

BİLİM KURULU

   
 • Prof. Dr. Gülşen DOĞU (Gazi Ü)

 • Prof. Dr. Timur DOĞU (ODTÜ)

 • Prof. Dr. Ali DURMAZ (Gazi Ü)

 • Prof. Dr. Ekrem EKİNCİ (İTÜ)

 • Prof. Dr. Yücel ERCAN (Gazi Ü)

 • Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK(Yıldız Ü)

 • Doç. Dr. Arif HEPBAŞLI (Ege Ü)

 • Prof. Dr. Selahattin İNCECİK (İTÜ)

 • Prof. Dr. Doğan KANTARCI (İÜ)

 • Prof. Dr. Serap KARA (Anadolu Ü)

 • Prof. Dr. Hüseyin OĞUZ (Ankara Ü)

 • Prof. Dr. Dursun PEHLİVAN (Fırat Ü)

 • Prof. Dr. Nevin SELÇUK (ODTÜ)

 • Yard. Doç. Dr. Aysun SOFUOĞLU (İYTE)

 • Yard. Doç. Dr. Sait SOFUOĞLU (İYTE)

 • Doç. Dr. Yücel TAŞDEMİR(Uudağ Ü)

 • Prof. Dr. Bülent TOPKAYA (Akdeniz Ü)

 • Prof. Dr. Gürdal TUNCEL (ODTÜ)

 • Prof. Dr. Semra TUNCEL (ODTÜ)

 • Prof. Dr. Olcay TÜNAY (İTÜ)

 • Yard. Doç. Dr. Fikret İNAL (İYTE)

 • Prof. Dr. B. Zühtü UYSAL (Gazi Ü)